PNG WITHOUT BACKGROUND.png
समूह

भविष्यसूचक समाचार - येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको साथ संसारमा पुग्न, र उहाँको छिट्टै फर्किनु भन्दा पहिले सबैलाई फेरि जन्मनु सबैलाई हेर्न बोझले दबिएको थियो। त्यो बोझ हाम्रो मिशन भएको छ! येशूले भन्नुभयो, "यदि मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन।" - जॉन::।

भविष्यसूचक समाचार मा - हामी येशू ख्रीष्टको छिट्टै फर्कने भविष्यवाणी गरिएको बाइबलीय भविष्यवाणीहरूको व्याख्या गर्न भिडियो प्रविधि र वर्तमान घटनाहरू प्रयोग गर्दछौं। तपाइँको फुर्सदमा हाम्रा भिडियो कार्यक्रमहरूको मजा लिनुहोस्, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँगै ठीक ठाउँमा उभिएर फेरि जन्मेका बिश्वस्त हुनुहुन्छ।

Rev. Bryan Smith.jpg
रेभ। ब्रायन स्मिथ

राष्ट्रपति / सीईओ

اور

Bryan Smith - is the Founder of Prophetic News.  He is a licensed minister of the gospel of Jesus Christ and a graduate of Texas Bible College.  Bible Prophecy has been his passion since the age of 16.  He has served as an Evangelist, Assistant Pastor, Senior Pastor, and an Administrative Assistant.  For many years, he has been an Eschatology Teacher, and has spoken at several Bible Prophecy Conferences and churches alike.  As of late, God has directed him to utilize the soul fishing net of Bible Prophecy to reach many souls for Jesus Christ.

 

Prophetic News - is the perfect outlet for such a ministry!  God has given us a team of dedicated people who share the same passion for Bible Prophecy and vision for the lost!  It is our prayer that Prophetic News will inspire, prepare, equip, educate and eventually SAVE - all of those who hear us.  Jesus Christ is coming soon to rule this world, and we want to help everyone we can, to BE READY!